Tarieven

NZa

Mulder tandartsen Weesp hanteert de tarieven die zijn vastgesteld namens de overheid door de NZaMulder tandartsen Weesp hanteert de tarieven die zijn vastgesteld namens de overheid door de NZa.

Verrichtingen en tarieven

U kunt alle tandheelkundige verrichtingen en tarieven vinden op de website Alles over het gebit.

Afspraken dienen – indien noodzakelijk wegens overmacht – uiterlijk 24 uur voor de behandeling te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak kunnen wij u de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening brengen.

Bij behandelingen die meer dan € 150,00 euro kosten wordt er op aanvraag een kostenbegroting voor u gemaakt.

Onze nota

Tenzij anders met u overeen is gekomen, ontvangt u enige tijd na uw behandeling onze nota per mail (op verzoek per post) thuis gestuurd. U dient het notabedrag rechtstreeks aan Mulder tandartsen te betalen binnen de betalingstermijn van 30 dagen. Verwacht u dat u niet op tijd kunt betalen of heeft u een vraag of klacht over de nota, neem gerust contact met ons op. We zoeken dan samen naar een oplossing.

Vergoeding zorgverzekeraar

Bent u verzekerd tegen tandheelkundige kosten, dan kunt u de originele nota opsturen naar uw verzekeraar om een vergoeding aan te vragen. Raadpleeg de informatie van uw verzekeraar over de wijze waarop u dit kunt doen. Zorg dat u voor uw eigen administratie en als bewijs altijd een kopie bewaart van uw nota. Twijfelt u of uw polis voordelig is en een goede dekking biedt? Ieder jaar kunt u vóór 1 januari overstappen. Bezoek voor meer informatie de website ConsuWijzer.

DEZE PAGINA DELEN OP